Inima modului de cogenerare: motorul Otto pe gaz

Concepte energetice pentru aplicații de puteri medii.

Un sistem de cogenerare cu funcționare pe combustibil gazos produce in acelasi timp energie termică si electrică. Pe partea de incălzire, sistemul de cogenerare funcționează in paralel cu un cazan pentru incălzire. Ambele generatoare de energie termică sunt conectate la instalația de incălzire pentru a produce agent termic si apă caldă menajeră. Gama de puteri acoperă necesarul unor clădiri de locuințe sau al unor obiective comerciale.