Sustenabilitate

Ca o afacere de familie aflată la a treia generație, Viessmann se angajează să preia responsabilitatea socială și să asigure conservarea bazelor naturale ale vieții pentru generațiile viitoare. Măsurile de protejare a resurselor și a mediului fac parte, de asemenea, din cultura societății, la fel ca si creșterea constantă a eficienței de-a lungul întregului lanț de proces de la furnizor până la clientul final.

nachhaltigkeitspreis.jpg
Adjudecat deja de trei ori

Premiul de Sustemabilitate

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Strategia de dezvoltare durabilă

Strategia Viessmann de sustenabilitate acoperă întregul lanț de procese:

- Cercetare, dezvoltare
- Achiziții
- Producție
- Vânzări
- Logistică
- Explatarea produsului
- Colectarea, reciclarea

Circuitul de control și circuitul de lucru

Strategia de sustenabilitate Viessmann pune accent pe procesele care sunt direct legate de ciclul de viață al produsului. De asemenea, sunt urmărite și aspectele ecologice, cum ar fi energia și eficienta materialelor, a emisiilor poluante, a biodiversității și a sistemelor sociale, cum ar fi structura de personal, sănătatea si securitatea ocupatională, calificarea și satisfacția angajaților.

Împărțirea zonelor de acțiune pe patru grupuri de lucru trebuie să asigure caracterul complet în analiză:

- Strategie & control
- Produse & procese
- Resurse & infrastructură
- Personal & mediul de lucru

Toate activitățile sunt coordonate de către un circuit de comandă, sunt delegate sarcinile la grupurile de lucru și sunt centralizate rezultatele. Circuitul de comandă raportează consiliului de administratie și pregătește deciziile.

pdca-zyklus.jpg

Ciclul PDCA

Toate activitățile relevante de sustenabilitate sunt coordonate de un circuit de comandă

Prin implementarea unui sistem de Contolling se urmăreste realizării obiectivelor și colectarea feedback-ului. Din stabilirea obiectivului (Plan), se trece la implementarea măsurilor (Do), controlul și feedback-ul (Check) și stabilirea de obiective noi (Act) intr-un proces continuu ("Ciclu PDCA"), pentru a îmbunătăți durabilitatea tuturor produselor și proceselor în societate.

Alianța pentru sustenabilitate

Pentru publicul larg Viessmann a înființat forumul on-line Alianța pentru sustenabilitate. Site-ul colectează și conectează pachete de informatii despre construcția durabilă de locuințe și modernizare, care pană in acel moment erau incomplete sau în formă prea complexă.

Obiectivul pe termen lung al Alianței pentru Sustenabilitate constă în al primul rând în realizarea unei utilizări durabile a resurselor naturale și în al doilea rând, o sursă CO2-neutră de deservire a clădirilor. Tema sustenabilității trebuie transpusă în viața de zi cu zi a societății și ancorată in aceasta.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

"Eficiență Plus" - Eficiența resurselor, protecția climei si asigurarea locației la sediul central Viessmann din Allendorf (Eder)

Proiectul strategic de dezvoltare durabilă "Eficiență Plus"

Prin proiect său strategic de dezvoltare durabilă "Eficientă Plus" Viessmann a arătat că obiectivele energetice și climatice pentru 2050 pot fi realizate deja de astăzi. În plus fată de eficientizarea muncii și a materialelor, eficiența energetică a crescut semnificativ prin utilizarea unor tehnologii deja disponibile. Consumul de combustibili fosili a scăzut cu două treimi iar emisiile de CO2 au fost reduse astfel cu 80 %.
 
 

Grupul Viessmann este unul membrii Grupului de Protecție a Climei și Eficiență Energetică din economia germană

Viessmann este una ditre cele 15 companii membre al Grupului de Protecție a Climei si Eficiență Energetică din economia germană. Ministerul Federal al Mediului, Ministerul Federal al Economiei și Camera de Comerț si Industrie a Germaniei au lansat parteneriatul în 2009 - inițial cu patru firme.

 

Societatile membre trebuie să îndeplinească criterii stricte. De exemplu, este imperios necesar ca protecția climei și eficienta energetică sa fie componente ale politicii societătii și sa fie puse în mod regulat la dispoziția publicului. În plus, datele privind consumul și emisiile de gaze trebuie să fie înregistrate și reprezentate în mod sistematic, și teme ca Protectia Climei si Eficienta Energetica trebuie sa fie integrate în oferta de specializare a societatii.

Scopul Parteneriatului pentru protecția climei, eficientă energetică si inovare este de a dezvolta potențialul existent în societate pentru protecția climei și eficientă energetică. Mai mult decât atât, ar trebui promovată utilizarea unor tehnologii inovatoare de a exploata aceste potențiale implicate în practica operațională, și ar trebui să se creeze condiții ca obiectivele ambițioase privind schimbările climatice și creșterea eficientei energetice să poată fi realizate in mod economic.

Alte informații despre Grupul de Protecție Climatică

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg