Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite

© Simon Bratt / Shutterstock.com

Multe dintre provocările globale în materie de durabilitate și apelurile la acțiune sunt descrise în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD). Lansate în 2015, ODD-urile oferă un cadru de inspirație pentru acțiunea colectivă. Toate obiectivele sunt legate între ele, iar Viessmann le va folosi ca o busolă pentru a mobiliza schimbarea.

Obiectivele de dezvoltare durabilă și soluțiile Viessmann

În recentul nostru Raport Viessmann privind clima, am publicat strategia noastră, care prezintă, printre altele, contribuțiile noastre la ODD 13. În etapa următoare, folosim în prezent Future-Fit Business Benchmark, bazat pe știință, pentru a defini o strategie holistică de sustenabilitate pentru întregul grup Viessmann. Acest lucru ne va permite să analizăm modelele noastre de afaceri actuale prin prisma Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și, ca urmare, să generăm o perspectivă clară asupra modului în care avem un impact asupra ODD în prezent și cum ne maximizăm contribuția pozitivă la atingerea ODD până în 2030. ODD-urile ne ghidează în timp ce dezvoltăm afacerea Viessmann, stabilim ambiții și ne angajăm cu partenerii noștri. Fiind la nivel global pe drumul greșit în atingerea ODD-urilor - prin depășirea limitelor planetare și deficiențe în realizarea fundamentului social, este necesară o tranziție rapidă și activă către modele de afaceri cu impact pozitiv doar asupra oamenilor și planetei - și exact asta facem la Viessmann.

În prima noastră abordare a ODD-urilor, am evaluat cele 17 obiective în funcție de relevanța lor pentru grupul de companii. Ca urmare, următoarele opt ODD au fost percepute ca fiind cele mai relevante.

Acest obiectiv include eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și fetelor și protejarea acestora împotriva violenței. În ceea ce privește compania noastră, accentul este pus pe participarea egală a femeilor pe piața muncii și pe reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie pentru femei și bărbați, prin eforturi pentru o împărțire a sarcinilor în cadrul muncii în familie bazată pe parteneriat.

Apa este una dintre numeroasele resurse limitate. Accesul la apă potabilă curată, îmbunătățirea calității apei, utilizarea eficientă și extragerea durabilă a apei în toate sectoarele, implementarea gestionării integrate a resurselor de apă, protecția și restaurarea ecosistemelor dependente de apă etc. sunt toate considerate în cadrul ODD 6. Ca și companie, dorim să acoperim toate aceste puncte în procesele noastre de producție și le-am integrat deja în sistemul nostru de management de mediu.

Una dintre cele mai mari transformări pe care noi, oamenii de pe această planetă, va trebui să le realizăm în viitor este convertirea aprovizionării cu energie din surse regenerabile. Acest lucru înseamnă că trebuie să folosim deja acum energia cât mai eficient posibil pentru a conserva resursele planetei noastre și pentru a reduce presiunea asupra producției de energie. Sistemele energetice Viessmann se bazează deja astăzi pe aceste principii. Lucrăm non-stop pentru ca toate procesele, produsele și serviciile noastre să fie cât mai eficiente din punct de vedere energetic.

Creșterea economică reprezintă fundamentul prosperității în țările industrializate ale lumii. Ea asigură crearea de noi locuri de muncă și servește drept bază pentru un stat social eficient. Cu toate acestea, trebuie să ne propunem ca în viitor să decuplați creșterea economică de consumul de resurse și energie. Activitatea noastră zilnică la Viessmann se concentrează pe dezvoltarea de soluții tehnice care să economisească resurse. Ne tratăm angajații în mod echitabil. Aceștia fac parte din familia Viessmann.

Din ce în ce mai mulți oameni din întreaga lume locuiesc în orașe. Și chiar dacă orașele ocupă doar aproximativ două procente din suprafața pământului, mai mult de 50% din populația lumii locuiește deja în ele. Astfel, orașele acționează ca etape centrale ale dezvoltării durabile: ele sunt motorul economiilor, culturii și inovației noastre. 75 la sută din emisiile de carbon sunt generate în orașe. De aceea, trebuie să acordăm o atenție deosebită dezvoltării durabile a orașelor. La Viessmann, aducem o contribuție importantă în acest sens prin tehnologiile noastre.

Pe scurt, este vorba despre atingerea unui echilibru delicat: pe de o parte, menținerea și creșterea prosperității; pe de altă parte, conservarea resurselor limitate ale planetei. Este extrem de dificil să se facă legătura între practicile și comportamentele individuale și efectele lor la nivel mondial și să se ia în considerare complexitatea interdependențelor globale. Compania noastră se străduiește să includă sustenabilitatea în toate procesele sale și încearcă să ajusteze activitățile de administrare, producție și vânzări în consecință.

Schimbările climatice globale reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale secolului XXI. Ea nu se oprește la granițele naționale, iar efectele sale ne afectează pe toți. Măsurile rapide și ambițioase de reducere a emisiilor care dăunează climei și de adaptare la consecințele schimbărilor climatice sunt vitale pentru dezvoltarea durabilă la nivel mondial. În recentul nostru Raport Viessmann privind clima, am publicat strategia noastră privind clima, care prezintă contribuțiile noastre la ODD 13.

Toate cele 17 obiective pot fi atinse în cele din urmă doar prin cooperarea multor jucători din întreaga lume. Prin crearea de rețele se pot crea noi parteneriate, se pot identifica soluții creative și se pot disemina cele mai bune practici. Viessmann este, de asemenea, dedicată acestui obiectiv.

Asistență

Aveți nevoie de ajutor pentru a selecta produsul potrivit?

Găsiți produsul