Politica de confidenţialitate pentru ViCare şi Vitotrol plus (România)

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, o societate cu sediul în Allendorf (Eder), Germania ("Viessmann"), luăm în considerare în mod foarte serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și ne conformăm strict cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.
Această Politică de confidențialitate se aplică tuturor aplicațiilor ViCare și Vitotrol plus ("aplicațiile"). Aplicațiile Viessmann pot conține link-uri către website-urile altor furnizori, care nu sunt acoperite de această Politică de confidențialitate.
Înregistrarea, transferul, stocarea, prelucrarea și alte utilizări ale datelor cu caracter personal vor fi de asemenea menționate împreună ca "prelucrare" în cele ce urmează.
Politică de confidențialitate vă oferă o imagine de ansamblu asupra tipului de date prelucrate de către aplicații și scopul unei asemenea prelucrări.

Principiile de prelucrare a datelor prin intermediul aplicațiilor

Datele înregistrate de aplicații sau introduse de către dumneavoastră atunci când utilizați aplicațiile inclusiv numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de client, locația de instalare sunt utilizate numai în scopurile menționate în această Politică de confidențialitate și numai de către noi, numai dacă ați dat o declarație corespunzătoare de consimțământ. Puteți revoca o declarație de consimțământ în temeiul prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv cea prin Logare a Aplicației/ această Politică de confidențialitate, în orice moment cu efect pentru viitor. Vă puteți retrage declarația de consimțământ în orice moment, trimiţând un email la: datenschutz@viessmann.de.
Datele cu caracter personal stocate vor fi șterse dacă revocați acordul vostru pentru stocare, dacă datele nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul stocării sau dacă stocarea datelor nu este permisă în baza altor temeiuri legale. Atunci când se va cere ca urmare a unei perioade reglementate de stocare, datele nu vor fi șterse, ci vor fi păstrate pe parcursul perioadei utilizării cerute. Nu este obligatoriu să fie şterse date anonime.

Prelucrarea automată a datelor atunci când se accesează aplicațiile

Noi prelucrăm automat datele în fișierele de logare ale serverului care sunt transferate către serverele noastre de către aplicații. Aceasta este necesară din punct de vedere tehnic pentru funcţionarea aplicațiilor și are ca scop unic furnizarea tuturor funcțiilor aplicațiilor. Următoarele date sunt stocate automat in fișierele de logare ale serverului:

 • sistemul de operare utilizat de dispozitivele mobile ale utilizatorului
 • adresele IP ale mobilului si dispozitivului dumneavoastră
 • ora solicitării serverului
 • ID-ul de dispozitiv al dispozitivului mobil al utilizatorului

Aceste date nu sunt combinate cu date din alte surse.

Adresele IP

Adresa IP este identificatorul unic internațional utilizat al sursei conexiunii dumneavoastră la internet la momentul alocării de către furnizorul dumneavoastră de internet. Forma cea mai obișnuită (IPv4) este formată din patru blocuri distincte de cifre separate prin perioade. În general, ca un utilizator privat veți utiliza o adresă IP care nu rămâne aceeași deoarece vă este atribuită doar temporar de către furnizorul dumneavoastră ("adresă IP dinamică"). În cazul unei adrese IP alocată permanent ("adresă IP statică"), alocarea clară a datelor de utilizator este posibilă în principiu. Exceptând scopul de a urmări accesul neautorizat la site-ul nostru, noi în mod strict nu folosim asemenea date personale, ci doar evaluăm într-un mod anonim, care dintre paginile noastre web sunt accesate cel mai frevent, de câte ori este accesat site-ul zilnic, și informații similare.

Prelucrarea datelor ca parte a comunicării cu generatoarele de căldură

Scopul aplicației este de a controla și analiza generatoarele de căldură Viessmann. Atunci când un generator de căldură a fost activat folosind componenta de comunicare corespunzătoare (cum ar fi VitoConnect) în aplicația dumneavoastră, datele de configurare și de operare, erori înregistrate, setările de configurare, profilul de temperatură (denumite împreună "date de încălzire") vor fi transferate la serverele Viessmann aflate în Uniunea Europeană, operate de societatea Viessmann IT Service GmbH cu sediul în Allendorf (Germania), ca parte a prelucrării de date delegate, și vor fi stocate acolo. Aplicația citește datele si face ca asemenea date să fie disponibile, la fel și funcțiile bazate pe astfel de date.
La crearea unui cont de utilizator, sunteți de acord ca datele de încălzire să fie utilizate și diseminate după cum urmează:

 1. Datele să fie utilizate pentru a furniza funcțiile aplicației, să creeze notificări imediate (push notifications) (de exemplu, avertismente, întreținere, deficienţe), să crească siguranța operațională a sistemului, să îmbunătăţească eficiența sistemului, să corecteze deficiențele și să îmbunătăţească serviciul și dezvoltarea sistemului prin intermediul cercetării pe termen lung. Datele vor fi prelucrate de către următoarele companii ale Grupului Viessmann pentru următoarele scopuri toate în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor delegate cu Viessmann: Viessmann Werke GmbH & Co KG (operarea aplicației); Viessmann SRL (vânzări și suport tehnic pentru inginerii de încălzire); Viessmann Heiztechnik GmbH (dezvoltarea ulterioară a aplicației), toate companiile cu sediul în Allendorf (Germania).
 2. Dacă ați activat funcția corespunzătoare în aplicații, datele de încălzire, adresa generatorului de căldură, numele dumneavoastră și numărul de telefon vor fi transferate către un meşteşugar specialist aprobat de către dumneavoastră în aplicație. Puteți retrage această aprobare în aplicație în orice moment și prin urmare să opriți datele de a fi transferate.
 3. În aplicație este posibil ca dumneavoastră să aprobați alți utilizatori pentru generatorul dumneavoastră de căldură. După aprobare, datele de încălzire vor fi transferate de la generatorul dumneavoastră de căldură către acești utilizatori, de asemenea. Puteți retrage această aprobare în aplicație în orice moment și prin urmare să opriți datele de a fi transferate.
 4. Utilizarea și posibililul transfer de date într-o formă care utilizează doar un pseudonim este realizată în scopul creșterii securității operațiunilor sistemului, îmbunătățirea eficienței sistemului, rectificarea defecienţelor, precum și îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea sistemului de către alte companii din Grupul Viessmann în numele Viessmann Werke GmbH & Co KG (prelucrarea datelor delegate). Rezultatele acestor analize pot fi transferate către alte companii ale Grupului Viessmann în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor delegate, unde pseudonimul poate fi îndepărtat astfel încât informațiile pot fi utilizate de către aceste companii în scopul Temenilor de utilizare pentru aplicație și această Politică de confidențialitate.
  Utilizarea unui pseudonim înseamnă că nici terțe părți şi nici alte companii din Grupul Viessmann nu sunt în măsură să aloce date în sistem către dumneavoastră personal. Date personale (cum ar fi nume, adresă, utilizatorii sistemului) nu vor fi transferate. Viessmann garantează că alte companii nu vor primi acces la date fără pseudonime, cu excepția companiilor mai sus menționate din grup.
 5. Utilizarea și eventuala transmitere a datelor într-o formă care utilizează doar un pseudonim este realizată în scopul creșterii securității operațiunilor sistemului, îmbunătățirea eficienței sistemului, rectificarea deficienţelor, și îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea sistemului de alte companii și de terțe părți. Utilizarea datelor anonime înseamnă că nici terții, nici Viessmann nu pot aloca datele sistemului către dumneavoastră personal și astfel de date nu pot fi alocate către dumneavoastră retroactiv, de asemenea. Datele personale (cum ar fi numele, adresa, utilizatorii de sistem) nu vor fi transferate.
 6. Datele cu caracter personal pot fi de asemenea folosite pentru a revizui cazurile de garanție și pentru a proteja Viessmann împotriva cererilor neautorizate.

Prelucrarea datelor ca parte a contului de utilizator

Atunci când vă înregistrați pentru un cont de utilizator, este posibil să fi fost de acord cu utilizarea datelor introduse de către dumneavoastră în scopul operării aplicației. Asemenea date conțin în particular adresa dumneavoastră de email, adresa generatorului dumneavoastră de căldură, numele dumneavoastră și numărul dumneavoastră de telefon.
În conformitate cu declarația de consimțământ pe care este posibil să o fi dat, adresa dumneavoastră de email poate fi de asemenea utilizată în scopul trimiterii de informații despre produs și publicitate, precum și cercetare de piață și cercetarea opiniei publice de către Viessmann Werke GmbH & Co KG. Puteți revoca consimțământul dumneavoastră în orice moment.
În conformitate cu declarația de consimțământ pe care este posibil să o fi dat, numărul dumneavoastră de telefon poate fi de asemenea utilizat pentru un apel referitor la informațiile legate de produs și publicitate, precum și cercetarea de piață și cercetarea opiniei publice de către Viessmann Werke GmbH & Co KG. Puteți revoca consimțământul dumneavoastră în orice moment.
Alte companii ale Grupului Viessmann sunt autorizate doar să folosească numărul dumneavoastră de telefon pentru un apel de marketing și adresa dumneavoastră de email pentru marketing prin email-uri, dacă aceștia acționează sub instrucțiunile Viessmann Werke GmbH & Co KG în cadrul unui acord de prelucrare a datelor delegate.

Utilizarea AppSee și Firebase

Viessmann utilizează instrumentele de analiză AppSee și Firebase în aplicații, pentru a analiza utilizarea aplicațiilor de către dumneavoastră. Datele furnizate și utilizate sunt înregistrate și stocate într-un mod complet anonim. În anumite circumstanțe, aceste date pot fi stocate și în afara Germaniei sau a Uniunii Europeane (după anonimizarea completă).

Utilizarea cookie-urilor

Aplicațiile utilizează cookie-uri, de exemplu, fișiere text care sunt create la fiecare logare în scopul de a autentifica utilizatorul. Aceste fișiere sunt stocate pe dispozitivul de utilizator și sunt șterse atunci când utilizatorul se deconectează din cont.

Dreptul de dezvăluire, Ștergere

Aveți dreptul la divulgarea datelor stocate referitoare la personalitatea dumneavoastră, originea acestora și destinatarii acestora, precum și scopul unei astfel de stocări. În plus, pe baza prevederilor legale, aveți dreptul de a corecta, actualiza, bloca, șterge datele personale sau de a transforma în date anonime toate acele date utilizate.
La cererea dumneavoastră scrisă, semnată și datată, și trimisă la Viessmann (Adresa indicată mai jos în secțiunea "Informații suplimentare") va confirma utilizarea sau nu a datelor referitoare la dumneavoastră sau va înceta prelucrarea acestora.
Viessmann îmi acordă toate drepturile prevăzute de legea aplicabilă, inclusiv dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiţiei.

Informații suplimentare

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Prin urmare suntem disponibili în orice moment pentru a discuta cu dumneavoastră și răspunde la orice întrebări pe care ați putea să le aveţi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă aveți întrebări care nu au primit răspuns în această Politica de confidențialitate sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare în orice alt moment, nu ezitati sa ne contactați la:
Autoritatea responsabilă în sensul Legii Federale Germane pentru Protecția Datelor / Adresa pentru a primi orice solicitare privind datele personale este:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Germania
Telefon: +49 (0)6452 70-0
Fax: +49 (0)6452 70-2780
Email: datenschutz@viessmann.de

Notă de securitate

Facem toate eforturile pentru a salva datele dumneavoastră personale în așa fel încât acestea să nu fie accesibile unor terțe părți prin luarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice rezonabile. Nu putem garanta securitatea completă a datelor de comunicare prin e-mail, astfel încât recomandăm utilizarea poștei normale pentru informații confidențiale.

ViCareVitotrolPlus-PP_RO_ro Version 2.0 (2017-09-14)