Politica energetică

Pe baza principiilor societatii Viessmann politica energetica specifică următoarele principii de acțiune pentru toți angajații din Grupul Viessmann.

Scopul energetic

Grupul Viessmann este angajat in această politică energetică, cererea de energie, și reducerea, astfel, mai departe, a emisiilor de CO2. Acest lucru este realizat pe baza obiectivelor energetice strategice. Cadrele de conducere ale fiecărei societăți din grup definesc aceste obiective, în coordonare cu obiectivele generale ale societatii di cadrul grupului, stabilitr anual. Bazele de definire a obiectivelor sunt condițiile meteorologice sau datele de consum ale perioadei trecute ajustate in functie de producție cat si, rentabilitatea deciziilor respective corespunzătoare sub aspectele de durabilitate.

Îmbunătățirea continuă a performanței energetice

Ne străduim pentru îmbunătățirea continuă a performantei energetice. Respectarea cerințelor prescrise în mod legal este astfel furnizata ca un nivel minim.

Durabilitate

Decizii cu relevanță pentru energie sunt luate, de asemenea, dintr-o perspectivă a durabilitatii. Considerente legate de ciclul de viață sunt create ori de câte ori este cazul.

Angajat

Pentru punerea în aplicare a politicii energetice participarea tuturor angajaților este necesară. Angajații companiilor din grup sunt pe deplin informați pe probleme de energie și integrati în programul de management al energiei.

Domeniul de aplicare, resurse

Obiectivele energetice ale societatii se referă în mod egal la toate zonele, toate activitățile și procesele din societate.
Managementul de vârf din Grupul Viessmann oferă toate resursele și informatiile disponibile, care sunt necesare pentru punerea în aplicare a politicii energetice și pentru a atinge obiectivele strategice și operaționale

Mediul public

Publicul este informat periodic cu privire la aspectele energetice, programul de management al energiei și consumul de energie în Grupul Viessmann.

Emisii

Legat de obiectivele energetice vor fi stabilite pentru Grupul Viessmann obiective de emisii. Reducerea emisiilor se realizează întotdeauna prin creșterea eficientei energetice și creșterea constantă a proporției de surse regenerabile de energie.

Controlul

Respectarea politicii energetice va fi monitorizata și evaluata regulat de principalul factor de decizie din Grupul Viessmann.

Energie - Monitorizare

Consumul de energie a companiilor din grup este măsurate și monitorizate constant. Aspectele energetice semnificative sunt în mod regulat colectate, verificate și comunicate.