Coduri de defecțiune Viessmann Vitodens 200-W și 300-W

Solicitați o consultație gratuită

Codurile de defecțiune sunt afișate atunci când programul (de încălzire) trebuie să fie întrerupt din cauza unui mesaj de defecțiune. Acestea indică cauzele defecțiunilor, precum și posibilele măsuri care ar trebui să fie efectuate numai de către un contractor autorizat.

Cu toate acestea, în calitate de proprietar al sistemului, veți primi un ghid aproximativ cu codul de defecțiune respectiv și o scurtă descriere corespunzătoare, astfel încât să puteți descrie mai bine situația contractorului dumneavoastră. Pentru a găsi un partener comercial adecvat în zona dvs., utilizați pur și simplu căutarea noastră de parteneri comerciali.

Codurile de defecțiune trebuie analizate de un contractant.

Următoarele coduri de defecțiune Viessmann se referă la seriile 200 și 300 de cazane murale pe gaz cu unitate de control Vitotronic, inclusiv Vitodens 200-W și Vitodens 300-W, precum și Vitodens 222-W, Vitodens 222-F și Vitodens 333-F. Codurile de defecțiune pentru modelele mai noi pot fi diferite. După cum s-a menționat la început, codurile de defecțiune și măsurile posibile ale acestora servesc doar ca un ghid aproximativ pentru utilizatorii sistemului. Vă sfătuim cu tărie să nu efectuați singuri măsurile. La urma urmei,

  • lucrările executate incorect la sistemul de încălzire pot duce la accidente care pot pune în pericol viața.
  • În cazul în care nu se ține cont de acest lucru, garanția legală poate deveni nulă.
  • Toate reglajele și lucrările la aparat trebuie efectuate conform instrucțiunilor de utilizare respective.
  • Lucrările ulterioare la aparat pot fi efectuate numai de către antreprenori autorizați.

Pentru informații privind modul în care se efectuează reglajele la cazanul dumneavoastră și la ce trebuie să acordați atenție, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare Viessmann pentru cazanul dumneavoastră. Le puteți găsi în baza noastră de date ViBooks, de exemplu.

Ca regulă generală:

  • Nu deschideți aparatul
  • Nu îndepărtați carcasele
  • Nu modificați și nu îndepărtați atașamentele sau accesoriile montate
  • Nu deschideți și nu strângeți racordurile de țevi

Codurile de avarie Viessmann nu se aplică tuturor sistemelor de încălzire

Notă: codurile de defecțiune enumerate aici se aplică exclusiv la modelele cu condensare pe gaz din seriile 200 și 300 cu unitate de control Vitotronic. Cazanele pe combustibil solid, pompele de căldură, unitățile de cogenerare și alte sisteme au propriile coduri de defecțiune. În plus, lista de mai jos nu are pretenția de a fi completă și este destinată doar ca ghid.

Căutați codurile de defecțiune online

De asemenea, puteți utiliza baza noastră de date online pentru a căuta comportamentul sistemului și cauza defecțiunii pentru un cod de defecțiune afișat. În plus față de codul de defecțiune, veți avea nevoie de numărul de piesă/serie al produsului Viessmann. Îl puteți găsi pe plăcuța de identificare a unității de control/ produsului.

Vă rugăm să contactați contractorul dvs. dacă aveți întrebări și pentru a remedia cauza defecțiunii. Dacă sistemul dvs. de încălzire este deja conectat la aplicația ViCare, puteți pur și simplu să transmiteți mesajul de defecțiune către contractorul dvs. cu un singur clic. Alternativ, puteți pune întrebări și în comunitatea Viessmann.

Coduri de defecțiune pentru cazanele murale pe gaz din seriile 200 și 300 cu unitate de comandă Vitotronic


Notă: unele măsuri includ adrese de codare sau grupuri de codare. Setarea acestor coduri poate fi efectuată numai de către contractori autorizați.

Codul de eroare afișat Caracteristicile sistemului Cauza defecțiunii Măsurători
10 Se reglează ca și cum temperatura exterioară ar fi de 0 °C Scurtcircuit, senzor de temperatură exterioară Verificați senzorul de temperatură exterioară
18 Se reglează ca și cum temperatura exterioară ar fi de 0 °C Ruptură de cablu, senzor de temperatură exterioară Verificați senzorul de temperatură exterioară
19 Se reglează ca și cum temperatura exterioară ar fi de 0 °C Întreruperea comunicării senzorului de temperatură exterioară RF (senzor de temperatură exterioară RF, KM-BUS către stația de bază fără fir, stație de bază fără fir sau repetor fără fir defect sau defectuos) Verificați conexiunea fără fir (plasați senzorul de temperatură exterioară RF și repetorul fără fir aproape de cazan). Verificați KM-BUS către stația de bază fără fir. Deconectați senzorul de temperatură exterioară și repetorul fără fir, apoi conectați-le din nou. Înlocuiți senzorul de temperatură exterioară RF. Înlocuiți repetorul fără fir. Înlocuiți stația de bază fără fir.
20 Reglează fără senzor de temperatură de debit (colector cu pierderi reduse) Scurtcircuit, senzor de temperatură de debit al sistemului Verificați senzorul de captator cu pierderi reduse
28 Reglează fără senzor de temperatură a debitului (colector cu pierderi reduse) Ruptură de cablu, senzor de temperatură a debitului sistemului Verificați senzorul colectorului cu pierderi reduse. Dacă nu este conectat niciun senzor de captare cu pierderi reduse, setați codul 52:0
30 Arzător blocat Scurtcircuit, senzor de temperatură a apei din cazan Verificați senzorii de temperatură a apei din cazan
38 Arzător blocat Ruptură de plumb, senzor de temperatură a apei din cazan Verificați senzorii de temperatură a apei din cazan
40 Mixerul este închis Scurtcircuit, senzor de temperatură de debit, circuit de încălzire 2 (cu mixer) Verificați senzorul de temperatură de debit
44 Amestecătorul este închis Scurtcircuit, senzor de temperatură de debit, circuit de încălzire 3 (cu mixer) Verificați senzorul de temperatură a debitului
48 Amestecătorul este închis Scurtcircuit, senzor de temperatură de debit, circuit de încălzire 2 (cu mixer) Verificați senzorul de temperatură a debitului
50 Nu există încălzire a apei calde de consum de către boiler Scurtcircuit, senzorul de temperatură al buteliei Verificați senzorul de temperatură al buteliei
58 Nu se încălzește apa caldă de consum Nu există încălzire a apei calde de consum de către boiler Verificați senzorul de temperatură al buteliei
90 Funcționare normală Scurtcircuit, senzor de temperatură Verificați senzorul de pe modulul de control solar
91 Funcționare normală Scurtcircuit, senzor de temperatură Verificați senzorul de pe modulul de control solar
92 Fără încălzire solară a apei calde de consum Scurtcircuit, senzorul de temperatură al colectorului Verificați senzorul de temperatură de pe modulul de control solar sau senzorul de pe Vitosolic
93 Funcționare normală Scurtcircuit, senzor de temperatură de retur al colectorului Verificați senzorul de temperatură la conexiunea S3 de pe Vitosolic
94 Fără încălzire solară a apei calde de consum Scurtcircuit, senzorul de temperatură al buteliei Senzorul de temperatură de pe modulul de control solar
98 Funcționare normală Ruptură de cablu, senzor de temperatură Verificați senzorul de pe modulul de control solar
99 Funcționare normală Ruptură de cablu, senzor de temperatură Verificați senzorul de pe modulul de control solar
1A Arzătorul este blocat Senzorul de debit 1, stânga (fișa 163) defect Înlocuiți senzorul
1b Arzător blocat Senzorul de debit 2, dreapta (fișa 163A) defect Înlocuiți senzorul
1F Arzător blocat Debitul diferențial prea mare Curățați schimbătorul de căldură prin spălare
4C Amestecătorul este închis Ruptură de cablu, senzor de temperatură de debit, circuit de încălzire 3 (cu mixer) Verificați senzorul de temperatură a debitului
9A Nu există încălzire solară pentru apă caldă menajeră Ruptură de cablu, senzor de temperatură a colectorului Verificați senzorul de temperatură de pe modulul de control solar sau senzorul de pe Vitosolic
9b Funcționare normală Ruptură de cablu, senzor de temperatură de retur al colectorului Verificați senzorul de temperatură la conexiunea S3 de pe Vitosolic
9C Nu există încălzire solară a apei calde de consum Ruptură de cablu, senzor de temperatură a boilerului Verificați senzorul de temperatură de pe modulul de control solar sau senzorul de pe Vitosolic
9E Funcționare normală Nu există debit sau debitul este prea mic în circuitul solar, sau limitatorul de temperatură a răspuns Verificați pompa circuitului solar și circuitul solar. Confirmați mesajul de eroare
9F Funcționare normală Defecțiune a modulului de control solar sau Vitosolic Înlocuiți modulul de control solar sau Vitosolic
A3 Arzător blocat Senzorul de temperatură a gazelor de ardere poziționat incorect Montați corect senzorul de temperatură a gazelor de ardere
A4 Funcționare normală Presiunea maximă a sistemului a fost depășită Verificați presiunea sistemului (presiunea maximă a sistemului 6 bar). Verificați funcționarea și dimensionarea vasului de expansiune cu membrană de presiune. Aerisiți sistemul de încălzire
A7 Funcționare normală conform condițiilor de livrare Unitate de programare defectă Înlocuiți unitatea de programare
b0 Arzător blocat Scurtcircuit, senzor de temperatură a gazelor de ardere Verificați senzorul de temperatură a gazelor de ardere
b1 Funcționare normală, conform condițiilor de livrare Eroare de comunicare, unitatea de programare Verificați conexiunile și, dacă este necesar, înlocuiți unitatea de programare
b5 Funcționare normală conform condițiilor de livrare Defecțiune internă Înlocuiți unitatea de comandă
b7 Arzător blocat Defecțiune, cartela de codare a cazanului Conectați cartela de codificare a cazanului sau înlocuiți-o dacă este defectă
b8 Arzător blocat Ruptură de cablu, senzor de temperatură a gazelor de ardere Verificați senzorul de temperatură a gazelor de ardere
bA Mixerul se reglează la o temperatură de debit de 20 °C Eroare de comunicare, kit de extensie pentru circuitul de încălzire 2 (cu mixer) Verificați conexiunile și codul kitului de extensie
bb Mixerul se reglează la o temperatură de debit de 20 °C Eroare de comunicare, kit de extensie pentru circuitul de încălzire 3 (cu mixer) Verificați conexiunile și codul kitului de extensie
bC Funcționare normală fără telecomandă Eroare de comunicare, telecomandă Vitotrol, circuit de încălzire 1 (fără mixer) Verificați conexiunile, cablul și adresa de codificare "A0" din grupul "Circuit de încălzire" și comutatorul DIP de pe unitatea de comandă la distanță. În cazul telecomenzilor fără fir: verificați conexiunile căii de transmisie; plasați telecomanda și repetorul fără fir în apropierea cazanului. Verificați conexiunea KM-BUS la stația de bază fără fir. Înlocuiți componentele fără fir.
bd Funcționare normală fără telecomandă Eroare de comunicare, telecomandă Vitotrol, circuit de încălzire 2 (cu mixer) Verificați conexiunile, cablul și adresa de codificare "A0" din grupul "Circuit de încălzire" și setările telecomenzii. Cu telecomenzi fără fir: verificați conexiunile căii de transmisie; amplasați telecomanda și repetorul fără fir în apropierea cazanului. Verificați conexiunea KM-BUS la stația de bază fără fir. Înlocuiți componentele fără fir.
bE Funcționare normală fără telecomandă Eroare de comunicare, telecomandă Vitotrol, circuit de încălzire 3 (cu mixer) Verificați conexiunile, cablul și adresa de codificare "A0" din grupul "Circuit de încălzire" și setările telecomenzii. Cu telecomenzi fără fir: verificați conexiunile căii de transmisie; amplasați telecomanda și repetorul fără fir în apropierea cazanului. Verificați conexiunea KM-BUS la stația de bază fără fir. Înlocuiți componentele fără fir
bF Funcționare normală Modul de comunicare LON greșit Înlocuiți modulul de comunicare LON
C1 Funcționare normală Eroare de comunicare, extensie EA1 Verificați conexiunile
C2 Funcționare normală Eroare de comunicare, modul de control solar sau Vitosolic Verificați modulul de control solar sau Vitosolic
C3 Funcționare normală Eroare de comunicare, extensia AM1 Verificați conexiunile
C4 Funcționare normală Eroare de comunicare, extensia OpenTherm Verificați extensia OpenTherm
C5 Funcționare normală, viteza maximă a pompei Eroare de comunicare, pompă cu viteză variabilă Verificați pompa KM-BUS
Cd Funcționare normală Eroare de comunicare, Vitocom 100 (KM-BUS) Verificați conexiunile, Vitocom 100 și adresa de codare "95" din grupul "General"/1
CF Funcționare normală Eroare de comunicare, modul de comunicare LON Înlocuiți modulul de comunicare LON
d6 Funcționare normală Intrarea DE1 la extensia EA1 raportează o defecțiune Remediați defecțiunea la aparatul afectat
d7 Funcționare normală Intrarea DE2 la extensia EA1 raportează o defecțiune Remedierea defecțiunii la aparatul afectat
d8 Funcționare normală Intrarea DE3 la extensia EA1 raportează o defecțiune Remedierea defecțiunii la aparatul afectat
dA Funcționare normală fără influența camerei Scurtcircuit, senzor de temperatură ambiantă, circuit de încălzire 1 (fără mixer) Verificați senzorul de temperatură a camerei, circuitul de încălzire 1
db Funcționare normală fără influența camerei Scurtcircuit, senzor de temperatură a încăperii, circuit de încălzire 2 (cu mixer) Verificați senzorul de temperatură a camerei, circuitul de încălzire 2
dC Funcționare normală fără influența camerei Scurtcircuit, senzor de temperatură a încăperii, circuit de încălzire 3 (cu mixer) Verificați senzorul de temperatură a camerei, circuitul de încălzire 3
dd Funcționare normală fără influența camerei Ruptură de cablu, senzor de temperatură a încăperii, circuit de încălzire 1 (fără mixer) Verificați senzorul de temperatură a camerei, circuitul de încălzire 1 și setările telecomenzii
dE Funcționare normală fără influența camerei Ruptură de cablu, senzor de temperatură a camerei, circuit de încălzire 2 (cu mixer) Verificați senzorul de temperatură a camerei, circuitul de încălzire 2 și setările telecomenzii
dF Funcționare normală fără influența camerei Ruptură de cablu, senzor de temperatură a camerei, circuit de încălzire 3 (cu mixer) Verificați senzorul de temperatură a camerei, circuitul de încălzire 3 și setările telecomenzii
E0 Funcționare normală Defecțiune externă a abonatului LON Verificați conexiunile și abonații LON
E3 Arzător în stare de avarie Transfer de căldură prea mic în timpul calibrării. Limitatorul de temperatură s-a oprit Asigurați un transfer de căldură adecvat. Apăsați butonul de resetare R
E4 Arzătorul s-a blocat Defecțiune, tensiune de alimentare de 24 V Înlocuiți unitatea de control
E5 Arzător blocat Defecțiune a amplificatorului de flacără Înlocuiți unitatea de control
Eb Arzător în stare de avarie Pierdere repetată a flăcării în timpul calibrării Verificați spațiul dintre electrodul de ionizare și ansamblul de tifon al arzătorului. Verificați alocarea tipului de gaz. Verificați sistemul de evacuare a gazelor de ardere; eliminați recircularea gazelor de ardere dacă este necesar. Apăsați butonul de resetare R
EC Arzătorul se află într-o stare de defecțiune Defecțiune a parametrilor în timpul calibrării Apăsați butonul de resetare R sau înlocuiți cartela de codificare a cazanului și apoi apăsați butonul de resetare R
Ed Arzătorul se află într-o stare de defecțiune Defecțiune internă Înlocuiți unitatea de comandă
F0 Arzătorul este blocat Defecțiune internă Înlocuiți unitatea de control
F1 Arzătorul în stare de avarie Temperatura gazelor de ardere a depășit limita Verificați nivelul de umplere a sistemului de încălzire. Aerisiți sistemul. Apăsați butonul de resetare R după ce sistemul de evacuare a gazelor de ardere s-a răcit
F2 Arzătorul se află într-o stare de defecțiune Senzorul de temperatură a apei din cazan a răspuns Verificați nivelul de umplere a sistemului de încălzire. Verificați pompa de circulație. Aerisiți sistemul. Verificați senzorul de temperatură a apei din cazan și cablurile de conectare. Apăsați butonul de resetare R
F6 Arzătorul se află în stare de avarie Valorile de temperatură ale senzorilor de temperatură a apei din cazan variază prea mult între ele Înlocuiți senzorii de temperatură a apei din cazan
F8 Arzător în stare de defecțiune Supapa de combustibil se închide cu întârziere Verificați supapa solenoidă de gaz. Verificați ambele căi de control. Apăsați butonul de resetare R
FF Arzătorul este blocat sau în stare de avarie Defecțiune internă sau buton de resetare R blocat Reporniți aparatul. Înlocuiți unitatea de control dacă aparatul nu repornește
Asistență

Aveți nevoie de ajutor pentru a selecta produsul potrivit?

Găsiți produsul