Termeni de utilizare

Prezentul website, inclusiv posibilele site-uri secundare care pot fi accesate din pagina de pornire (denumite colectiv „Site-ul web”), este operat de societatea Carrier Global Corporation, sucursalele, afiliații și/sau entitățile conexe ale acesteia (denumite colectiv „Carrier”). Carrier vă oferă, dumneavoastră și entității pe care sunteți autorizat(ă) să o reprezentați (în continuare, „dumneavoastră” sau „a (al) dumneavoastră”), prezentul website, pentru a vă oferi acces online la informații despre societatea Carrier și produsele, serviciile și oportunitățile oferite de aceasta. Prezentele Condiții de utilizare reglementează accesul și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului web. PRIN UTILIZAREA PREZENTULUI WEBSITE, SUNTEȚI DE ACORD CU CONDIȚIILE DE UTILIZARE DE FAȚĂ; DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD, NU UTILIZAȚI SITE-UL WEB.

1. Licență limitată  

Sub rezerva Condițiilor de utilizare stipulate în prezentul document și a tuturor legilor și reglementărilor locale aplicabile, Carrier vă acordă un drept neexclusiv, netransferabil, personal și limitat de acces, utilizare și afișare a prezentului website și a materialelor însoțitoare și/sau de a afla despre produsele, serviciile și oportunitățile oferite de Carrier. Această autorizație nu este un transfer al dreptului de proprietate asupra Site-ului web și materialelor incluse în acesta și face obiectul următoarelor restricții: (1) trebuie să păstrați, pe toate copiile Site-ului web și ale materialelor, toate înștiințările privind drepturile de autor și alte înștiințări privind dreptul de proprietate; și (2) nu puteți modifica în niciun fel Site-ul web sau materialele, nici să reproduceți sau să afișați public, să prezentați sau să distribuiți sau să utilizați altfel Site-ul web și materialele în niciun scop public, cu excepția cazului în care este permis în mod specific în prezentul. Carrier nu garantează și nu declară că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor de pe acest website nu va încălca drepturile terților neafiliați cu Carrier.

2.  Rezervarea drepturilor și dreptul de proprietate

Mărcile comerciale, logotipurile și mărcile de serviciu afișate pe acest website sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale Carrier, ale licențiatorilor sau ale furnizorilor de conținut ai acesteia sau ale altor terți. Toate aceste mărci comerciale, logotipuri și mărci de serviciu sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Nicio parte a acestui  website nu va fi interpretată a acorda, implicit, prin interdicție venire in contra factum proprium sau în alt fel, nicio licență sau drept de a folosi orice marcă comercială, logotip sau marcă de serviciu afișat(ă) pe Site-ul web fără permisiunea prealabilă în scris a deținătorului, cu excepția cazului în care se descrie altfel în prezentul. Carrier își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres pe Site-ul web și în conținutul acestuia.

3.  Precizări legale

Informațiile prezentate pe acest  website au doar scop informativ, sunt furnizate „ca atare” și nu trebuie să fie invocate sau utilizate ca bază unică pentru luarea deciziilor fără a consulta surse primare de informații mai exacte, mai complete sau mai oportune. Deși Carrier depune eforturi semnificative pentru a păstra informațiile și documentele de pe acest  website exacte, complete și la zi, Carrier nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel în ceea ce privește acest  website sau conținutul acestuia. Dacă vă bazați în orice fel pe materialul de pe acest Site, o faceți pe propriul dumneavoastră risc. Acest Site poate conține anumite informații istorice. Informațiile istorice nu sunt neapărat actuale și sunt furnizate numai în scop consultativ.

4.  Modificări

Carrier poate revizui periodic aceste Condiții de utilizare. Modificările nu vor fi retroactive, iar cea mai actuală versiune a Condițiilor de utilizare, care se va afla întotdeauna pe Site-ul web, va reglementa relația societății Carrier cu dumneavoastră. Carrier va încerca să vă înștiințeze cu privire la revizuirile semnificative (de exemplu, printr-o notificare de serviciu publicată pe Site-ul web). Continuarea utilizării de către dumneavoastră a Site-ului web reprezintă acceptul dumneavoastră cu privire la orice asemenea ediții revăzute. Trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a examina Condițiile de utilizare actuale.

5.  Restricții privind utilizarea websiteului

În timpul accesării și utilizării prezentului website, nu aveți voie:

 1. să utilizați niciun dispozitiv, program, algoritm sau metodologie sau orice proces manual similar sau echivalent pentru a accesa, dobândi, copia sau monitoriza vreo porțiune a Site-ului web sau a oricărui tip de Conținut sau pentru a reproduce sau a vă sustrage în orice fel de la structura de navigare sau prezentarea Site-ului web sau a oricărui tip de Conținut, pentru a obține sau a încerca să obțineți, prin orice mijloace, orice materiale, documente sau informații care nu vă sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin intermediul Site-ului web;

 2. să încercați să obțineți, prin hacking, „extragerea” parolelor sau orice alte mijloace nelegitime, acces neautorizat la orice porțiune sau caracteristică a Site-ului web sau la orice alte sisteme sau rețele conectate la Site-ul web sau la orice server Carrier sau la oricare dintre serviciile oferite pe Site-ului web sau prin intermediul acestuia;

 3. să sondați, să scanați sau să testați vulnerabilitatea Site-ului web sau a oricărei rețele conectate la Site-ul web sau să încălcați măsurile de securitate sau de autentificare de pe Site-ul web sau de pe orice rețea conectată la Site-ul web;

 4. să căutați invers, să urmăriți sau să încercați să urmăriți, până la sursa acestora, orice informații despre oricare alt utilizator sau vizitator al Site-ului web sau despre orice alt client al Carrier, inclusiv orice cont Carrier care nu este deținut de dumneavoastră sau să exploatați Site-ul web sau orice serviciu sau informații puse la dispoziție sau oferite de sau prin intermediul Site-ului web în orice mod având ca scop divulgarea oricărei informații, inclusiv, dar fără a se limita la alte date de identificare personală sau informații cu caracter personal în afară de propriile dumneavoastră informații, astfel cum sunt oferite de Site-ul web. Sunteți de acord că nu veți întreprinde nicio acțiune care să exercite o presiune nerezonabilă sau disproporționat de mare pe infrastructura Site-ului web sau a sistemelor sau rețelelor Carrier sau a oricăror sisteme sau rețele conectate la Site-ul web sau la Carrier;

 5. să utilizați orice dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau pentru a încerca să interferați cu funcționarea adecvată a Site-ului web sau cu orice tranzacție care se efectuează pe Site-ul web sau cu utilizarea de către oricare altă persoană a Site-ului web;

 6. să falsificați anteturile sau să manipulați în alt fel elementele de identificare pentru a ascunde originea oricărui mesaj sau oricărei transmisiuni pe care o trimiteți către Carrier pe Site-ul web sau prin intermediul acestuia sau a oricărui serviciu oferit pe Site-ul web sau prin intermediul acestuia;  

 7. să pretindeți că sunteți sau că reprezentați pe altcineva sau să vă dați drept orice altă persoană fizică sau juridică;

 8. să utilizați Site-ul web sau orice tip de Conținut în orice scop care este ilegal sau interzis de prezentele Condiții de utilizare sau să solicitați întreprinderea unei activități ilegale sau a unei alte activități care încalcă drepturile Carrier sau ale altor persoane;

 9. să utilizați informațiile de contact furnizate pe Site-ul web în scopuri neautorizate, inclusiv comercializarea;

 10. să utilizați orice hardware sau software destinat să afecteze sau să interfereze ori să încerce să afecteze sau să interfereze cu funcționarea adecvată a Site-ului web sau să intercepteze pe ascuns orice sistem, date sau informații cu caracter personal de pe Site-ul web;  

 11. să întrerupeți sau să încercați să întrerupeți funcționarea Site-ului web în orice fel.  

La latitudinea sa exclusivă, Carrier își rezervă dreptul de a limita sau de a înceta accesul dumneavoastră la Site-ul web sau utilizarea acestuia în orice moment, fără preaviz. Încetarea accesului sau a utilizării dumneavoastră nu va anula și nu va afecta niciun alt drept și nicio altă reparație la care Carrier ar putea avea dreptul în virtutea legii sau a echității.

  

6.  Materialele transmise de utilizatori

Confirmați că sunteți responsabil(ă) pentru orice material pe care îl puteți trimite prin intermediul Site-ului web, inclusiv pentru legalitatea, fiabilitatea, caracterul adecvat, originalitatea și drepturile de autor ale oricăror astfel de materiale. Nu aveți voie să încărcați, să distribuiți sau să publicați altfel prin intermediul acestui  website niciun conținut care:

 1. este confidențial, brevetat, fals, fraudulos, calomnios, defăimător, obscen, amenințător, care invadează viață privată sau drepturile de publicitate, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, care este abuziv, ilegal sau inacceptabil în alt fel;

 2. poate constitui sau încuraja o infracțiune, care poate încălca drepturile oricărei părți sau care poate da naștere în alt fel unei răspunderi sau care încalcă orice lege; sau  

 3. poate conține viruși software, campanii politice, scrisori în lanț, corespondență de masă sau orice altă formă de „spam”.  

Dacă transmiteți material și dacă nu indicăm altceva, îi acordați Carrier un drept nerestricționat, neexclusiv, gratuit, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din, distribui și afișa acest material în întreaga lume, pe orice fel de suport. În plus, sunteți de acord că societatea Carrier este liberă să utilizeze orice idei, concepte sau know-how pe care dumneavoastră sau persoanele care acționează în numele dumneavoastră le puneți la dispoziția Carrier. Îi acordați societății Carrier dreptul de a utiliza denumirea pe care o trimiteți în legătură cu un astfel de material, dacă aceasta alege acest lucru.  

Unele caracteristici care pot fi disponibile pe acest  website necesită înregistrarea și/sau utilizarea unei parole. Sunteți responsabil(ă) pentru protejarea parolei dumneavoastră. Prin utilizarea parolei dumneavoastră, sunteți de acord că veți fi responsabil(ă) pentru toate declarațiile făcute, acțiunile sau omisiunile care apar. Dacă aveți vreun motiv să credeți că parola dumneavoastră a fost pierdută, furată sau utilizată în mod neautorizat sau dacă luați cunoștință cu privire la orice astfel de pierdere, furt sau utilizare neautorizată a parolei dumneavoastră, anunțați imediat societatea Carrier.  

7.  Hyperlinkuri și site-uri terțe

Anumite linkuri furnizate pe prezentul  website vor lansa site-uri de internet care nu se află sub sfera de control a societății Carrier. Carrier pune la dispoziție aceste linkuri externe doar pentru confortul dumneavoastră, iar furnizarea oricărui astfel de link nu reprezintă aprobarea de către Carrier a site-ului respectiv sau a oricărui conținut, produs sau serviciu inclus sau oferit de aceasta. În consecință, Carrier nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la disponibilitatea sau conținutul acestor site-uri, inclusiv sublinkurile.

Atunci când vă înregistrați, comandați sau cumpărați produse sau servicii de la orice parte al cărei link către site-ul web este pus la dispoziție pe prezentul website, veți încheia un contract cu respectivul terț. În aceste cazuri, înainte de a vă înregistra, comanda sau cumpăra, trebuie să examinați și să înțelegeți termenii și condițiile publicate de terțul respectiv, politica de confidențialitate a acestuia și politica referitoare la modulele cookie. Cu excepția celor specificate în prezentul document, Contractul menționat de Carrier aici nu se va aplica în aceste cazuri. Societatea Carrier se angajează să se asocieze cu societățile care împărtășesc preocupările privind confidențialitatea ale societății Carrier. Cu toate acestea, Carrier nu poate controla și nu controlează modul în care aceste părți utilizează sau colectează informații sau își desfășoară activitatea.

8.  Renunțarea la garanții și limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, CARRIER RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI ORICE GARANȚII CĂ MATERIALELE DE PE SITE-UL WEB SUNT COMPLETE, CORECTE, EXACTE, UTILE, DE ÎNCREDERE SAU NU ÎNCALCĂ DREPTURI, PRECUM ȘI GARANȚII IMPLICITE PRIN DERULAREA CONTRACTULUI SAU CONDUITA ANTERIOARĂ A PĂRȚILOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ ACCESUL LA SITE-UL WEB VA FI NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI, CĂ SITE-UL WEB VA FI SIGUR, CĂ SITE-UL WEB SAU SERVERUL PRIN CARE SE PUNE LA DISPOZIȚIE SITE-UL WEB NU VA CONȚINE VIRUȘI SAU CĂ INFORMAȚIILE DE PE SITE-UL WEB VOR FI COMPLETE, EXACTE SAU OPORTUNE.

DACĂ DESCĂRCAȚI ORICE MATERIALE DE PE PREZENTUL WEBSITE, FACEȚI ACEST LUCRU LA PROPRIA LATITUDINE ȘI PE PROPRIUL RISC. VEȚI FI EXCLUSIV RESPONSABIL(Ă) PENTRU ORICE DAUNE ADUSE CALCULATORULUI ȘI PERIFERICELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU PENTRU PIERDEREA DATELOR CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA ORICĂROR ASTFEL DE MATERIALE.  

CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB. CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICIO INFORMAȚIE TRIMISĂ SAU PRIMITĂ ÎN TIMPUL UTILIZĂRII SITE-ULUI WEB POATE SĂ NU FIE SECURIZATĂ ȘI POATE FI INTERCEPTATĂ DE PĂRȚI NEAUTORIZATE. CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI WEB SE FACE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC ȘI CĂ SITE-UL WEB VĂ ESTE PUS LA DISPOZIȚIE ÎN MOD GRATUIT. RECUNOSCÂND ACESTE ASPECTE, CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NICI SOCIETATEA CARRIER, NICI FURNIZORII SAU FURNIZORII DE CONȚINUT TERȚI AI ACESTEIA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE PUNITIVE, EXEMPLARE, INCIDENTE, SPECIALE, CONEXE SAU DE ALTĂ NATURĂ, DIRECTE SAU INDIRECTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA EȘECUL ÎN EXECUTAREA CONTRACTULUI, VIRUȘI DE CALCULATOR, CORUPEREA FIȘIERELOR, AVARIA LINIILOR DE COMUNICAȚII, ÎNTRERUPERI DE REȚEA SAU DE SISTEM, PIERDEREA PROFITURILOR DUMNEAVOASTRĂ SAU FURTUL, DISTRUGEREA, ACCESUL NEAUTORIZAT, MODIFICAREA, PIERDEREA SAU UTILIZAREA ORICĂROR ÎNREGISTRĂRI SAU DATE), CARE DECURG DIN SAU SUNT ASOCIATE ÎN VREUN FEL CU SITE-UL WEB SAU CU ORICE ALT SITE PE CARE ÎL ACCESAȚI PRIN INTERMEDIUL UNUI LINK DE PE PREZENTUL WEBSITE SAU DIN ORICE ALTE ACȚIUNI PE CARE SOCIETATEA CARRIER LE ÎNTREPRINDE SAU NU, CA URMARE A COMUNICĂRILOR PE CARE LE TRIMITEȚI LA CARRIER, SAU CARE DECURG DIN SAU SUNT ASOCIATE CU ÎNTÂRZIEREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB SAU PENTRU ORICE INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII LA CARE SE FACE PUBLICITATE SAU CARE SUNT OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB, ELIMINAREA SAU ȘTERGEREA ORICĂROR MATERIALE TRANSMISE SAU PUBLICATE PE SITE-UL WEB SAU CARE DECURG ALTFEL DIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB, INDIFERENT DACĂ ACEASTĂ RĂSPUNDERE ESTE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, CHIAR DACĂ SOCIETATEA CARRIER SAU ORICARE DINTRE FURNIZORII ACESTEIA A FOST INFORMAT(Ă) CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DE APARIȚIE A DAUNELOR.  

9.  Despăgubirea

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați societatea Carrier și membrii conducerii, administratorii, asociații, angajații, contractanții, agenții, licențiatorii, prestatorii de servicii, subcontractanții și furnizorii acesteia împotriva oricăror cereri, pierderi, răspunderi, revendicări sau cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) făcute împotriva societății Carrier de către orice terț ca rezultat al sau decurgând din sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului web și conținutul pe care îl furnizați, precum și cu orice încălcare a acestor Condiții de utilizare.  

Dacă provocați o perturbare tehnică a Site-ului web sau a sistemelor care transmit Site-ul web către dumneavoastră sau către alte persoane, sunteți de acord să fiți responsabil(ă) pentru toate pierderile, datoriile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile rezonabile pentru avocați și cheltuielile judiciare rezonabile care decurg sau rezultă din perturbarea respectivă. Societatea Carrier își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, să își asume apărarea exclusivă și controlul asupra oricărei chestiuni care face în alt fel obiectul despăgubirii oferite de dumneavoastră și, în acest caz, sunteți de acord să colaborați cu Carrier în apărarea unei astfel de chestiuni.

  

10.  Legislația aplicabilă şi competența teritorială

Prezentul website este întreținut și controlat de societatea Carrier în Statul Florida, Statele Unite ale Americii. Carrier nu face nicio declarație cu privire la faptul că materialele de pe prezentul  website sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în alte locații din afara Statelor Unite. Este interzis accesul la prezentul Site web din teritorii în care conținutul prezentului  website este ilegal. Dacă accesați prezentul  website din locații din afara Statelor Unite, sunteți responsabil(ă) pentru respectarea tuturor legilor locale. Legislația Statului Florida va reglementa conținutul și utilizarea prezentului  website fără aplicarea vreunui principiu sau vreunor norme privind conflictul de legi.  

  

Ultima actualizare: 25 martie 2020

Asistență

Aveți nevoie de ajutor pentru a selecta produsul potrivit?

Găsiți produsul